Ny pulje til fællesskabende, tværgående aktiviteter i de sønderjyske centerbyer

Bor du i Vojens, Bov, Løgumkloster eller en af de mindre byer i Sønderjylland? Er du glad for dit lokalområde, men føler også, at der er plads til nye aktiviteter på tværs af bygrænser og foreninger? BHJ-Fonden giver nu støtte til tværgående, frivillige aktiviteter med fokus på humanitære, kulturelle eller almennyttige formål.

I 2024 søger BHJ-Fonden efter nye, spændende projekter i de ”gamle rådhusbyer” i Sønderjylland. Fonden støtter frivillige initiativer, der ønsker at samle kræfterne på tværs af foreninger, som til dagligt opererer uafhængigt af hinanden, med formålet om at styrke lokalsamfundet i de centrale sønderjyske byer. Der lægges særlig vægt på projekter, der bygger på et solidt fundament, eksempelvis projekter initieret af eller i samarbejde med eksisterende foreninger eller ikke-kommunale institutioner.

Støtten til disse initiativer sigter mod at fremme frivilligheden og fællesskabet på tværs af de sønderjyske byer og hjælpe tilflyttere med at integrere sig i det lokale samfund.

Initiativer kan både være enkeltstående begivenheder i 2025 eller etableringen af regelmæssige aktiviteter – dog med synlig opstart i 2024. Igangværende aktiviteter kan også komme i betragtning, så længe projektet indebærer et nyt, tværgående samarbejde, eller idéen i særlig grad henvender sig nytilflyttere.

De ansøgte aktiviteter skal tydeligt adskille sig fra de eksisterende aktiviteter i foreningen/institutionen.

Praktisk info

 • Hvem kan søge?
  Alle frivillige foreninger eller ikke-kommunale institutioner kan søge. Så længe I er lokaliseret i en af Sønderjyllands ”gamle rådhusbyer” op til og med Kongeåen. Dette kan være byer som f.eks. Vojens, Bov eller Løgumkloster, men også byer i den sønderjyske del af Kolding og Vejen kommune.
  • Hvor meget kan man søge om?
   BHJ-fondens pulje er på 1 million kroner. For at søge om støtte fra fonden er det et krav, at projektet koster et sted mellem 100.000-200.000 kroner
  • Sådan søger du
   Skriv en kort ansøgning, hvor I forklarer:
   • hvem I er
   • hvad jeres projekt går ud på
   • hvor det skal foregå
   • hvem og hvor mange I rækker ud til.

  Ansøgninger skal være os i hænde senest den 7. maj 2024. Vi ser frem til at støtte de bedste idéer.

   Andre idéer, der ikke opfylder minimumskriterierne for denne pulje, er velkomne til at søge en af BHJ-Fondens tre generelle årlige uddelinger.Andre idéer, der ikke opfylder minimumskriterierne for denne pulje, er velkomne til at søge en af BHJ-Fondens tre generelle årlige uddelinger.

   Kontakt os

   Har du spørgsmål til, hvem vi støtter, ansøgning af midler, frister og lignende, er du velkommen til at kontakte os.

   E-mail: info@bhj-fonden.dk

   BHJ Fonden

   c/o Østerskovvej 12A, 6340 Kruså