Uddelinger

Tre gange om året uddeler BHJ-Fonden midler til initiativer, projekter og foreninger, som lever op til vores ønske om at støtte humanitære, kulturelle og almennyttige formål. I slutningen af året opdaterer vi listen over de ansøgere, der har fået støtte.

Vi støtter flere projekter hvert år, derfor viser listen kun et udsnit af alle dem, der har fået støtte.

Er du selv interesseret i at vide, om du kan ansøge om midler? Læs mere her.

Uddelinger 2022 - 2023

BHJ – Fonden har i regnskabsåret 2022/2023 uddelt 4,3 mio. kr. Der er indkommet 202 ansøgninger – ud over de flerårige aftaler om tildelinger.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger af priser til undervisere, studerende og Project Awords frem til 2027.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet 5-årige aftaler med:

 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS).
 • Kultur i Syd kr. 50.000

Udover ovennævnt er 64. ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

 1. 000 Tænketanken Frej

250.000                 ”Folkehjem” Aabenraa til nyt flygel

125.000                 FDF i Gråsten

125.000                 Kollundhus

100.000                 Bylderup Idrætscenter

100.000                 Gråsten Sejlklub

100.000                 Visby Sogns forsamlingshus

100.000                 Museum Sønderjylland, Sønderborg Slot

 100.000                Aktivitetscenteret, Povlsbjerg Vojens

  93.000 Grænsehallerne

  75.000 Daler Gl. skole

  75.000 Visby Lokalråd

  75.000 Holbøl Foredrags og Idrætsforening

  75.000                ”Slivsø ”  Hytten

  50.000 Ravsted Forsamlingsgård

  50.000 De Danske Børneinstitutioner

  50.000 Løgumkloster lokalråd

Uddelinger 2021 - 2022

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2021 / 2022 uddelt 4,0 mio. kr. Der er indkommet 245 ansøgninger ud over de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til projekt bæredygtighed.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret 5 -årige aftaler med:

 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS).
 • Kultur i Syd kr. 50.000
 • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.000

Udover ovennævnt er 61 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

     500.000          Psykiatri, Sygehus Sønderjylland Aabenraa

     300.000           Gråsten Forum, Flygel

     220.000           Aktiviteter i 22 Sønderjyske forsamlingshuse

     200.000           Støtteforening Kollund skole og børnehus, legeplads

    200.000            Aabenraa Shopping, 10 kunstværker i Nørreport

      75.000        Aabenraa erhvervsforening, konference

      75.000            ”Masker i Marsken”     strikkefestival

      75.000            Genner forsamlingshus

      50.000            Fitfor Kids

     50.000             Ensted Sogns forsamlingshus

     50.000             Det blå foreningshus, Haderslev

     50.000             Deutscher Ruderverein, Gråsten

      50.000            Foreningen Inge Adriansens bænk

      44.000            Kegnæs friskole

      40.000            Jazz Als

      40.000            FDF, Højer

      35.000            Visby frivillige brandværn

      30.000            Haderslev Stift

      25.000            KFUM spejderne, Ravsted  

Uddelinger 2020/2021

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2020/2021 uddelt 3,5 mio. kr. Der er indkommet 166 ansøgninger ud over de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til den særlige Genforeningspulje.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Af andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet 5-årige aftaler med:

 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS)
 • Kultur i Syd kr. 50.000
 • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.00

Udover ovennævnt er 36 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

370.000 Sønderjyske forsamlingshuse (corona hjælp)

250.000 Dansk Handicapforbund, Sønderborg til lokaler

200.000 Shop i City, Aabenraa til kunstværker

150.000 Golden Days, Genforeningsarrangement i København

100.000 DDS Skovfolket, Haderslev

100.000 Kulturlandsbyen Fiskbæk, teaterstykke

100.000 Opera på Grænsen, ”Grænser for venskab”

100.000 Golfklubben ”Hvide Klit”, vådområder           

75.000 Bunddeutcher Nordschleswiger, LIET melodigrandprix

50.000 Sønderborg garden

50.000 Mommark Havns Venner, bade- og bådebro.

50.000 Egernsund Borgerforening, badebro

50.000 Tønder Løbeklub, crossfitbae

50.000 Sports- og Kulturzentrum, Tinglev, multibane

40.000 Tønder festival og Tempi

38.000 Sønderborg Politihundeforening, lys ved træningsområde

Uddelinger 2019/2020

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2019/2020 uddelt 3,21 mio. kr. Der er indkommet 139 ansøgninger ud over de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til den særlige Genforeningspulje.

Der er besluttet en ny femårig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Andre mere faste modtagere der i regnskabsåret  er lavet femårige aftaler med:

 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til tre initiativpriser, som uddeles i samråd med URS)
 • Kultur i Syd kr. 50.000
 • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.000

 

Udover ovennævnte er 37 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

200.000 Tønder fodbold

138.000 Industri teknikker uddannelser i folkeskolen

100.000 Sønderborg roklub

100.000 Dee danske spejderkorps, Dybbøl.

100.000 Deutches museum Sønderborg udenoms arealer

78.000 Midgård Vikingecenter, Bevtoft

75.000 Danmarks spisekammer, Østersfestival

75.000 Den Sønderjyske garde til uniformer

57.500 Aabenraa Badminton, opvisningsbane

50.000 Aarøsund Lystbådehavn, lamper

50.000 FDF Center, Agerskov

50.000 Børneulykkesfonden, helteakademi

50.000 Bov billard Klub, billardbord.

50.000 Book Musik.nu, Skelde til mobilscene

 

Uddelinger 2019

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2018/2019 uddelt 3,2 mio. kr. Der er indkommet 181 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger. Desuden ansøgninger til den særlige Genforeningspulje.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet 5-årige aftaler med:

 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS).
 • Kultur i Syd kr. 50.000
 • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.000

Udover ovennævnte er 44 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

700.000 Julemærkehjemmet ”Fjordmark” – til nyt køkken

285.000 Frøslevlejrens Efterskole – til teatersal

200.000 Starup Ungdoms- og Idrætsforening – indkøb af gymnastikredskaber

60.000 Det Sønderjyske Sangcenter – til Drengesang

50.000 Dybbøl Mølle – borde til monumentparken

50.000 Bov Sogns Menighedsråd – opmaling af sten på Hanved Kirkegård

50.000 Kulturcenter Kjers Gård i Højer – til keramikovne

50.000 Rødekro tennisklub – etablering af Padeltennisbane

40.000 Alslev Kro Forsamlingshus – til handicaptoiletter

30.000 Kværs Forsamlingshus – nye møbler

30.000 Vejbæk Medborgerhus – nye stole

 

Genforeningspuljen, i alt kr. 905.000, heraf kan nævnes:

250.000 Grænseforening Ungdom – Forum for politisk interesserede danske og tyskere

231.000 DGI Sønderjylland – Stafet 2020 rundt i Sønderjylland 480 km

75.000 Bund Deutscher Nordschleswiger – LIET 2020 i Aabenraa

75.000 Kulturaftale Sønderjylland Schleswig – musikalsk projekt

Uddelinger 2018

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2017/2018 uddelt 3,0 mio. kr. Der er indkommet 379 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger.

Der er besluttet en ny 5-årig samarbejdsaftale med Syddansk Universitet, Sønderborg. Aftalen indeholder tildelinger til undervisere, studerende og Project Awards frem til 2023.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret lavet nye 5-årige aftaler med:

 • Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS)
 • Kultur i Syd kr. 50.000
 • Talentarbejde i SønderjyskE kr. 50.000

Udover ovennævnt er 41 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

2.008.000 Gråsten Forum – lokaleindretning i Ahlmannsparken

50.000 Gråsten Badmintonklub – indretning af nyt klublokale

50.000 Sønderjyllands symfoniorkester – pilotprojekt for børnehavebørn

40.000 Mercy Ships – hospitalsskib Afrika

40.000 Andelsselskabet Fiskbæk gårdbutik – Gråsten Landbrugsskole

40.000 Hjemsted Oldtidspark – opdatering historiske dragter

34.000 KFUM Spejderne Skomagerhus gruppen – dræning af lejrplads

25.000 Kultur i Syd – til nye omklædningsfaciliteter

25.000 Lokalforening for Kollund, Sønderhav og Rønshoved – til Naturunivers

25.000 Grænsehallerne, Kruså – til nye møbler i mødelokale

25.000 Børneulykkesfonden – til legehelte på Sønderborg sygehus

25.000 Kværs forsamlingshus – til nyt gasfyr

25.000 Frelsens Hær julehjælp

25.000 FDF Frederikshøj – til nyt tag

20.000 Bredeå lystfiskere – elektrofiskeudstyr

20.000 Egernsund Borgerforening – nyt hejseværk ved gammel trækfærge

20.000 Gospel teens Aabenraa – til køb af instrumenter

Uddelinger 2017

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2016/17 uddelt 2,4 mio. kr. Der er indkommet 312 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger.

Den største samlede modtager er Syddansk Universitet , campus Sønderborg, der ialt har modtaget kr. 1.123.000. Dette tal dækker over kr. 473.000 til 3 forskerprojekter, kr. 420.000 til scholarships med formålet at få såvel studerende ud , som at få studerende til universitetet i Sønderborg. Her udover er der tildelt forskerpris, hovedopgavepris samt diverse underviserpriser. Dette 5-årige program er hermed afsluttet.

Andre mere faste modtager er i regnskabsåret Udviklingsråde Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (her kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS). Der er givet kr. 50.000 til Kultur i Syd og kr. 50.000 til talentarbejde i SønderjyskE.

Udover ovennævnte er 41 ansøgninger imødekommet. Af disse kan naævnes:

100.000 Spejdernes Lejr 2017 til “Støvlen”

53.000 Vikingeskibet “Sebbe Als” til nye årer

50.000 Naldtanglejren ved Alssund

50.000 Fiskbæk Naturskole til “haver til maver”

50.000 X-trials Haderslev tilskud til bikepark

50.000 Broager Medborgerhus

50.000 “Hofrådens hus” i Augustenborg

40.000 Den Blå Oase i Aabenraa til lydudstyr, gulve m.v.

35.000 Mercy Ships til køretøj

31.000 DSI Folkehjem i Aabenraa til infotavler mv.

25.000 KFUM Spejderne i Rinkenæs til klubbens hus

25.000 Bov IF Cricket

25.000 Haderslev Kadedralsskole til udgivelse af bog om skolens historie

25.000 Sofie Kilde Lions Haderslev til sårbare familier

25.000 Børns Vilkår – børnetelefonen til udvidelse af åbningstiden

20.000 Foreningen Danske Døvblinde

20.000 Wang Schou Kung-Fu til måtter m.v.

Uddelinger 2016

BHJ-Fonden har i regnskabsåret 2015/2016 uddelt 2,1 mio. kr. Der er indkommet 367 ansøgninger ud over de flerårige aftaler om tildelinger.

Den største samlede modtager er Syddansk Universitet, campus Sønderborg, der ialt har modtaget 1,2 mio kr. Dette tal dækker over kr. 500.000 til Roll 2 roll projektet ved Mads Clausen Instituttet. Kr. 420.000 til scholarships med formålet at få såvel studerende ud, som at få udefrakommende studerende til Universitetet i Sønderborg. Her udover er der tildelt forskerpris, hovedopgave pris samt diverse underviserpriser. Dette 5 – årige program slutter i 2017.

Andre mere faste modtagere er i regnskabsåret Udviklingsråd Sønderjylland (URS) kr. 125.000 (heraf kr. 75.000 til 3 initiativpriser, som uddeles i samråd med URS). Der er givet kr. 50.000 til Kultur i Syd.

Udover ovennævnt er 44 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

 • 900.000 – Den Kongelige køkkenhave ved Gråsten Slot.
 • 100.000 – Sønderjyllands Symfoniorkester.
 • 100.000 – Bov Idrætsforening – fodboldafdelingen til bane.
 • 50.000 – Museum Sønderjylland. Sønderborg Slot interaktiv slotsmodel.
 • 40.000 – Frelsens Hær – julehjælp
 • 30.000 – Bov Lokalråd, Informationsskilte i Kollund
 • 30.000 – Foreningshus i Holbøl til musikudstyr.
 • 30.000 – Sønderborg Iværksætterservice.
 • 25.000 – Tinglev Forum – Opera på Grænsen
 • 25.000 – Sønderborg Skaterhal
 • 25.000 – Tandsundhed uden grænser
 • 25.000 – Nordic performers. Udstyr til stump workshop for 100 flygtningebørn
 • 25.000 – Specialklasse fra Sisimiut på Grønland.
 • 20.000 – Kværs Tørsbøl Borgerforening. Tilskud til minikøkken
 • 20.000 – DSI Sydals hallen, tilskud til musikanlæg
 • 20.000 – Historisk Samfund for Sønderjylland. Tilskud til bog om søfart.

Uddelinger 2015

Fondens største donation i 2015 går igen til Syddansk Universitet, Sønderborg. I et samarbejde med universitetet udmønter den sig i en række priser til studerende, undervisere og forskere og omfatter:

 • Priser for bedste hovedopgaver ( kr. 170.000 uddeles i juni)
 • Scholarships til udl. studerende til studier ved SDU. ( kr. 300.000 uddeles i marts / november)
 • Scholarships til danske studerende til studier i udlandet ( kr. 120.000 uddeles i maj)
 • Årets bedste undervisere ( kr 20.000 ) til følgende:
  • Alin Mariann Drimus, TEK
  • Anne Marie Hulgaard, HUM
  • Neils Kars Sørensen, SAMF.
 • BHJ-Fondens forskerpris på kr. 50.000 til
  • Morten Madsen.Mads Clausens Instituttet.
 • Ad hoc støtteprogrammet kr. 500.000 til forskning inden for opscallering af teknik til ”roll 2 roll” og energieffekt hos .

Ialt er der modtaget 476 ansøgere til BHJ-Fonden i 2015. Blandt disse er 42 ansøgere imødekommet med tildelinger på ialt kr. 810.000.

Blandt øvrige modtagere fra Fonden kan nævnes:

 • Iværksætter priser via Fondens medlemsskab af URS kr. 125.000
 • Foreningen Als Stenrev til stenrev ved strand i Sønderborg kr. 100.000.
 • SønderjyskE, Elitesportssamarbejdet kr. 50.000.
 • Kultur i Syd kr. 50.000.
 • Duo Modus kr. over 3 år kr. 100.000.
 • Nordborg Teakwondo klub til deltagelse i stævner i udlandet kr. 25.000.
 • Frelsens Hær til julehjælp og tilbud til drenge/fædre kr. 50.000
 • Mercy Ships bidrag til træning af lokale kiruger kr. 25.000
 • Grænseforeningen, tilskud til højskolekursus for tyske og danske unge kr. 25.000
 • Børnehuset Evigglad, Aabenraa til klatrestativ kr. 25.000
 • Project Zero til NATO triple netzero konference kr. 20.000
 • Tandsundhed uden grænser kr. 20.000.

Uddelinger 2014

Fondens største donation i 2014 går igen til Syddansk Universitet, Sønderborg. I et samarbejde med universietet udmønder den sig i en række priser til studerende, undervisere og forskere og omfatter:

 • Priser for bedste hovedopgaver ( kr. 170.000 uddeles i juni)
 • Scholarships til udl. studerende til studier ved SDU. ( kr. 300.000 uddeles i marts / november)
 • Scholarships til danske studerende til studier i udlandet ( kr. 120.000 uddeles i maj)
 • Årets bedste undervisere ( kr 20.000 ) til følgende:
  • Benny Lassen, TEK
  • Simon Clement, HUM
  • Jaume Castan Pinos, SAMF.
 • BHJ-Fondens forskerpris på kr. 50.000 til
  • Søren Wind Eskildsen, SAMF.
 • Ad hoc støtteprogrammet kr. 800.000 til forskning inden for ”Udvikling af energinetværk, baseret på bæredygtighed, med henblik på at skabe regional vækst samt forøge eksporten af energirigtige løsninger” til SDU Sønderborg.

Ialt er der modtaget 316 ansøgere til BHJ-Fonden i 2014. Blandt disse er 42 ansøgere imødekommet med tildelinger på ialt kr. 961.000.

Blandt øvrige modtagere fra Fonden kan nævnes:

 • Sponsorater til sportssamarbejdet SønderjyskE på 2 x kr. 50.000
 • Sponsorater til Kultur i Syd på 2 x kr. 50.000.
 • Iværksætter priser via Fondens medlemsskab af URS kr. 100.000
 • Gråsten Forum kr. 75.000 til skulpturen Dronningen af H.K.H. Prinsgemalen.
 • Kollund Forsamlingshus kr. 75.000 til nye møbler.
 • Slagterimuseet i Roskilde kr. 75.000 til indretning af lokaler.
 • Oxbridge sponsorat kr. 56.500 til matchrace på Alssund.
 • Opera på Grænsen kr. 50.000 til opera i Tinglev
 • Kulturhuset Den Gamle Skole, Egernsund kr. 50.000 til køkkeninventar.
 • Frelsens Hær kr. 50.000 til julehjælp
 • Casablanca Film kr. 50.000 til firmens ”Krigens børn.
 • Kunstværket i Augustenborg kr. 40.000 til arbejdende kunstværksteder

Uddelinger 2013

BHJ – Fonden har i regnskabsåret 2012/2013 uddelt 2,8 mio kr. Der er indkommet 397 ansøgninger udover de flerårige aftaler om tildelinger.

Den største samlede modtager er Syddansk Universitet campus Sønderborg, der i alt har modtaget 1,2 mio kr. Dette tal dækker over ½ mio kr til et forskningsprojekt vedrørende Microfluidics ved Mads Clausen
Instituttet, 400.000 kr til scholarships med formålet at få såvel studerende ud, som at få udefrakommende studerende til Universitetet i Sønderborg. Herudover er der tildelt forskerpris, hovedopgave pris samt diverse underviserpriser. Dette program fortsætter til 2017.

Andre mere faste modtagere i regnskabsåret – 75.000 til Dybbøl Mølle ( til kalkning), 50.000 til Læger uden Grænser og 51.000 til Sponsorship Oxbridge i Sønderborg.

Udover ovennævnt er 43 ansøgninger imødekommet. Af disse kan nævnes:

 • 500.000 Sønderjysk Elitesport A/S til indkøb af storskærm på stadion i Haderslev
 • 200.000 Kunstfonden på Alsion, til indkøb af Olafur Eliasson kunstværk
 • 50.000 Nydamselskabet til opførelse af bådehus, anlægsbro mv.
 • 50.000 Gråsten Idræts- og gymnastikforening til opførelse af udendørs træningsredskaber
 • 30.000 Julemærkefonden Kollund
 • 25.000 Opera på Grænsen i Haderslev
 • 25.000 Sønderborg tennisklub, ungdomsaktiviteter
 • 25.000 Historisk forening for Gråsten, til udgivelse af bog
 • 25.000 Forfatter Jesper Asmussen, udgivelse af bog om Gendarmstien
 • 20.000 Slesvigstke Musikkorps til indspilning af CD til markering af Slaget ved Dybbøl.
 • 20.000 Frelsens Hær. Tilskud til juleuddelinger.
 • 20.000 Sønderjysk sangcenter, Sønderborg
 • 20.000 Tilskud til Familiehuset i Haderslev Kommune

Fonden er i år blevet medlem af Udviklings Rådet Sønderjylland, URS. Samarbejdet er såvel støtte til URS, som mulighed for sammen med URS at honorere lokale ildsjæle, iværksættere og innovation.

Uddelinger 2012

I 2012 har Fonden uddelt 4,3 mio.kr.

Fonden har igen i år uddelt i alt ca. 2 mio.kr. til Syddansk Universitet i Sønderborg. Fondens Sponsorprogram har doneret 180.000 kr. til årets Hovedopgavepriser. Prisen gives til årets bedste hovedopgave på hhv. bachelor – og kandidatstudierne, og vel at mærke hovedopgaver, der er udarbejdet i et samarbejde med en virksomhed. Priserne for 2012 gik til: For bachelorstudierne Louise R.M. Knudsen og værtsvirksomheden var Bang & Olufsen i Struer. For kandidatstudierne gik prisen til civ.ing. Rasmus Koldsø og værtsvirksomheden var Strecon A/S, Sønderborg. Virksomhederne fik i år hver en skulptur af kunstneren Bodil Arbjerg Lundby.

Sponsorprogrammet har givet 300.000 til Scholarships til 15 udenlandske studerende til studier ved SDU i Sønderborg. Seks danske studerende har fået hver 20.000 kr til studier ved udenlandske universiteter. BHJ-Fondens Undervisningspriser 2012 gik til lektor Nicole Baumgarten og lektor Marcel Bogers med 50.000 til hver. Fondens Forskerpris for 2012 på 100.000 kr. gik til deling mellem lektor ph.d. Ben Matthews og adjunkt dr.phil. Katarzyna Stoklosa. Indenfor Ad hoc Støtteprogrammet blev der doneret 971.939 kr. til 8 medarbejdere til støtte for forskningsprojekter og anskaffelse af udstyr.

Øvrige modtagere af donationer over 100.000 kr. :

 • Sønderborg Yacht Club – SYC kr. 200.000 til køb af sejlbåd for junior- og studenterafdeling
 • Dybbøl Skolen kr. 200.000 til bevægelsesområde i skolens park
 • Middle East Expedition kr. 100.000 til tværkulturelt ungdoms projekt i mellemøsten
 • Sundeved Centret kr. 100.000 til renovering af tidligere kirke og præstegård i Stenderup
 • Gigthospitalet i Gråsten kr. 375.000 til bioanalytisk udstyr
 • Sønderjyllands Symfoniorkester kr. 1.191.000 til indkøb af mobil scene med tilhørende overdækning
 • Slagterimuséet i Roskilde kr. 225.000 til renovering og ombygning af muséets bygning.

Uddelinger 2011

I 2011 har Fonden uddelt 6,2 mio. kr.. De flerårige uddelinger til Syddansk Universitet i Sønderborg er fortsat. For fjerde år i træk har fonden bidraget med sammenlagt ca. 2 mio.kr. Sponsorprogrammet der retter sig mod universitetets studerende og medarbejdere tildeltes 1 mio.kr. Herunder 180.000 kr. til priser for bedste hovedopgaver, skrevet med basis i én af regionens virksomheder, Scholarships til 15 udenlandske studerende til studier ved SDU i Sønderborg 300.000 kr., Scholarships til 6 danske studerende til studier ved udenlandske universiteter 120.000 kr., priser til årets bedste undervisere gik til lektor Bjarne Schmidt og lektor Ingo Winkler med 50.000 kr til hver. BHJ-Fondens forskerpris på 100.000 kr. gik til professor, dr. Horst Günther Rubahn. Ad hoc Støtteprogrammet modtog 985.000 kr. til støtte for forskningsprojekter og anskaffelse af udstyr fordelt på 14 medarbejdere.

Fonden har derudover modtaget 102 ansøgninger . Blandt øvrige modtagere kan nævnes:

 • Sønderjyllands Symfoniorkester, kr. 500.000
 • Museum Sønderjylland kr. 150.000 til historiemaleri 1864
 • Sønderborg Kommunes Kunstfond, kr. 122.000 til skulptur (Martin med fløjten)
 • Sct. Marie Kirke, kr. 100.000 til vinduer i østgavlen
 • Frelsens Hær, kr. 100.000 til julehjælp i Sønderjylland
 • Sønderborg kvinde- og krisecenter, kr. 100.000
 • Aabenraa Spejderhus, kr. 100.000 til renovering af Aabækhytten.

Uddelinger 2010

I 2010 har Fonden uddelt 6,0 mio.kr. . Syddansk Universitet i Sønderborg fik for tredje år i træk sammenlagt ca. 2 mio.kr. Heraf gik 180.000 kr til Hovedopgavepriser, 300.000 kr. til Scholarships for udenlandske studerende der ønsker at studere ved SDU i Sønderborg, 120.000 kr til fordeling mellem seks danske studerende der ønsker at studere et semester i udlandet. Priser til Årets bedste underviser gik til lektor Richard Jones og lektor Irene Simonsen med 50.000 kr. til hver. BHJ-Fondens Forskerpris 2010 på 100.000 gik til lektor Kerstin Fischer. Ad hoc Støtteprogrammet blev tilgodeset med 997.550 kr til forskellige forskningsprojekter og anskaffelse af udstyr fordelt på 11 medarbejdere.

Fonden har herudover modtaget 251 ansøgninger. Blandt øvrige modtagere kan nævnes:

 • Museum Sønderjylland , kr. 100.000 til etablering af konserveringsværksted i Gram
 • Nydamselskabet kr. 200.000 til projekt kopi af Nydambåden
 • Læger uden grænser kr. 100.000 til ernæringsprojekt i Etiopien
 • Gråsten Sejlklub kr. 150.000 til indkøb af sejlerudstyr
 • Foreningen Grønlandske børn kr. 250.000 til udvikling af rollespil på skoler
 • Sønderborg Havneselskab kr. 500.000 til detailprojektering af Urban Square (Gehry projektet)
 • DSI – Næshallen kr. 75.000 til udvidelse af sportshal på Haderslev Næs
 • Frelsens Hær kr. 100.000 til Julehjælp i Sønderjylland
 • Julemærkehjemmet Fjordmark i Kollund kr. 500.000 til afhjælpning af fugtskader i bygninger.

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvem vi støtter, ansøgning af midler, frister og lignende, er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: info@bhj-fonden.dk

BHJ Fonden

c/o Østerskovvej 12A, 6340 Kruså