Ansøgning

Ønsker du at ansøge om midler hos BHJ Fonden, skal du sende din ansøgning via en ansøgningsportal, som du finder ved at klikke her:

Er du medarbejder eller tidligere medarbejder i BHJ, skal du ansøge via en anden ansøgningsformular.
Den finder du her.

Læs vejledningen igennem inden du sender din ansøgning.

Vær opmærksom på, at vi giver direkte besked til de ansøgere, hvis ansøgning er imødekommet. Hører du derfor ikke fra os senest seks uger efter ansøgningsfristen, er det et udtryk for, at din ansøgning har fået afslag.

 

Tekniske henvendelser og spørgsmål kan rettes til Grant Compass via supportchatten på ansøgningsportalen, e-mail support@grantcompass.com eller telefon +45 7070 7380.

Vejledning

Vi vil bede dig om at læse fondens principper og kriterier for støtte grundigt igennem før du ansøger om midler hos BHJ Fonden. Du kan læse vores uddelingspolitik her. Bemærk, at BHJ Fonden fra tid til anden vælger at fokusere på bestemte områder og nedprioritere andre. Du kan se vores fokusområder .

Ansøgningsfrister

Ansøgninger modtaget inden 30. april, 31. august og 31. december vil blive behandlet senest seks uger efter den respektive tidsfrist.

Ansøg kun via ansøgningsportalen

Ansøgere skal sende deres ansøgning via ansøgningsportalen her: Ansøg. OBS! Din ansøgning må ikke fylde mere end 10 sider inklusive vedhæftede bilag. Ansøgere, der ikke benytter ansøgningsformularen, kan ikke forvente at få deres ansøgning behandlet.

Hvis vi ønsker yderligere informationer i forbindelse med din ansøgning, kontakter vi dig.

Ansøgninger modtaget inden 30. april, 31. august og 31. december vil blive behandlet senest seks uger efter den respektive tidsfrist. Hører du ikke fra os senest seks uger efter ansøgningsfristen, er din ansøgning desværre ikke imødekommet.

Skulle du opleve problemer med at indsende din ansøgning vi ansøgningsportalen, kan du ved tekniske henvendelser og spørgsmål kontakte Grant Compass via supportchatten på ansøgningsportalen, e-mail support@grantcompass.com eller telefon +45 7070 7380.

Bekræftelse

Alle ansøgere modtager automatisk en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget.

Afslag

Har du ikke hørt fra os senest seks uger efter ansøgningsfristen, er det udtryk for, at din ansøgning desværre ikke er imødekommet.

Ansøgningen vil blive slettet umiddelbart efter modtagelsen af hensyn til datasikkerheden og persondataforordningen

Betingelser for ansøgningen

Medmindre BHJ Fonden stiller særlige betingelser i en konkret sag, er enhver støtte fra fonden betinget af følgende:

  • Ansøgeren bekræfter på tro og love og indestår for, at ansøgningen og dens indhold er korrekt på tidspunktet for ansøgningens afsendelse, og at ingen væsentlige informationer er udeladt. Såfremt grundlaget for ansøgningen ændres væsentligt, er ansøgeren forpligtet til at orientere Fonden omgående. Det gælder for eksempel, hvis støtteformålet ikke længere er aktuelt, eller hvis der bliver modtaget flere midler, end der er behov for.
  • Ansøgeren forpligter sig til inden 1 måned efter støtteformålets afslutning, eller senest inden 2 år fra støtteformålets påbegyndelse, at tilsende Fonden en skriftlig opfølgning på støtteformålets forløb og resultat.
  • Såfremt Fonden støtter emner, der kræver vedligeholdelse, sker støtten på betingelse af, at det med rimelighed godtgøres, at der er tilstrækkelige midler til dækning af vedligeholdelsesudgifter i mindst 4 år fra ibrugtagning.
  • Ansøgeren giver sit samtykke til, at Fonden opbevarer helt eller delvist imødekomne ansøgninger i op til 6 år fra modtagelsen. Ansøgninger, der ikke imødekommes, vil blive destrueret senest 2 måneder efter udløbet af den nærmeste ansøgningsfrist.
  • Hvis ansøgeren ikke ser sig i stand til at opfylde en eller flere af ovennævnte betingelser, skal ansøgeren angive årsagen hertil i forbindelse med ansøgningen.
  • Retssager, der måtte opstå som følge af uoverensstemmelser mellem Fonden og en støttemodtager, skal anlægges ved Retten i Sønderborg.

 

Til medarbejdere eller tidligere medarbejdere

Ønsker du, som medarbejder eller tidligere medarbejder i BHJ, at søge om støtte. Skal du udfylde denne ansøgningsformular, hvor du har mulighed for at søge et beløb på mellem 5000-40.000 kroner.

Tekniske henvendelser og spørgsmål kan rettes til Grant Compass via supportchatten på ansøgningsportalen, e-mail support@grantcompass.com eller telefon +45 7070 7380.

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvem vi støtter, ansøgning af midler, frister og lignende, er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: info@bhj-fonden.dk

BHJ Fonden

c/o Østerskovvej 12A, 6340 Kruså