Hvem støtter vi?

Tre gange om året støtter vi initiativer indenfor rammerne af fondens strategi og formål. Vi ønsker at støtte projekter med humanitære, kulturelle og almennyttige formål.

BHJ Fonden har eksisteret som almennyttig fond siden 2004. Tre gange om året støtter vi initiativer indenfor rammerne af fondens strategi og formål. Vi ønsker at støtte projekter med humanitære, kulturelle og almennyttige formål. Samtidig har fonden rødder i Sønderjylland, derfor støtter vi gerne projekter med tilknytning til det sønderjyske område.

Uddelingspolitik

BHJ Fondens uddelingspolitik til år 2025

Når BHJ Fondens bestyrelse udvælger hvilke ansøgere, der skal modtage støtte, gør de det med udgangspunkt i vores uddelingspolitik. Her kan du læse BHJ Fondens overordnede uddelingspolitik frem til år 2025.

BHJ Fonden uddeler hvert år på niveauet 2-5 millioner kroner til humanitære, kulturelle og almennyttige formål.
Fonden har fokus på at støtte initiativer, der kan styrke udviklingen fortrinsvis i Sønderjylland – herunder grænsebrydende tiltag.
Der vil blive lagt vægt på ansøgninger, der bæres af foretagsomhed og af lokale ildsjæle.
Det er vores ønske at hjælpe foreninger og fællesskaber både bredt og lokalt.
Bestyrelsen kan invitere til/opsøge 1-2 større projekter per år, der kan understøtte Fondens fokusområder.

Ønsker du at søge støtte? Ansøg her.

Skiftende fokusområder

BHJ Fondens bestyrelse kan invitere til skiftende fokusområder. Det betyder, at vi udover de årlige uddelinger giver ekstraordinære tilskud til projekter eller initiativer indenfor et bestemt indsatsområde.

I 2019/20 er vores særlige fokusområde Genforeningen, hvor vi støtter fremadskuende projekter, der direkte eller indirekte markere genforeningen. Du kan læse mere om indsatsområdet her.

Tidligere har et af vores fokusområder været børns trivsel, hvor vi støttede forebyggende initiativer og initiativer for udsatte børn. Læs mere om de initiativer, vi støttede her.

Flerårige aftaler

I særlige tilfælde laver BHJ Fonden flerårige aftaler. Det er en unik aftale, hvor BHJ Fonden over en længere periode giver støtte til projekter, initiativer eller lignende.

På nuværende tidspunkt har BHJ Fonden flerårige aftaler med:

Syddansk Universitet, Sønderborg
UdviklingsRåd Sønderjylland (URS)
SønderjyskE
Kultur i Syd

Vil du gerne vide mere om flerårige aftaler, kontakt os på info@bhj-fonden.dk.

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvem vi støtter, ansøgning af midler, frister og lignende, er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: info@bhj-fonden.dk

BHJ Fonden

c/o Østerskovvej 12A, 6340 Kruså