Skiftende fokusområder

BHJ-Fondens bestyrelse kan invitere til skiftende fokusområder. Det betyder, at vi udover de årlige uddelinger giver ekstraordinære tilskud til projekter eller initiativer indenfor et bestemt indsatsområde.

I 2019/20 er vores særlige fokusområde Genforeningen, hvor vi støtter fremadskuende projekter, der direkte eller indirekte markere genforeningen.

Tidligere har et af vores fokusområder været børns trivsel, hvor vi støttede forebyggende initiativer og initiativer for udsatte børn.

2022

Natur og bæredygtighed

Har du en god idé eller et projekt, der støtter natur og bæredygtighed?

BHJ-Fonden ønsker aktivt at støtte projekter, initiativer og gode idéer, der omhandler natur og bæredygtighed. Derfor er det valgt som et særligt fokusområde i 2022. Foreløbigt er der afsat en beløbsramme på 1.000.000 kr. til støtte af et eller flere projekter under dette fokusområde.

Ildsjæl

Brænder du for natur og bæredygtighed, og er du en ildsjæl med et kreativt og nytænkende projekt, så har du mulighed for at søge støtte til dit projekt.

BHJ-Fonden lægger vægt på:

 • Kreative, nytænkende og inspirerende projekter
 • Projekter, der omhandler natur eller recycling/genbrug

Herunder gerne tiltag:

 • der falder udenfor eksisterende støtteordninger på området
 • der inddrager andre af BHJ-Fondens støtteområder, f.eks. børn/unge og sociale formål
 • der kan inspirere til lignende tiltag på andre områder eller udbredes geografisk
 • hvor BHJ-Fondens støtte udgør hovedparten af den økonomiske støtte til det givne projekt.

Personer, organisationer og foreninger er alle velkomne til at sende en ansøgning.

Ansøgningsfrist er senest d. 1. maj 2022 og ansøgning mærkes ”Fokus område”.

2020

Genforeningen

I 2019/20 er BHJ-Fondens fokusområde Genforeningen 2020. I løbet af 2019 uddelte BHJ-Fonden støtte til flere forskellige projekter fra genforeningspuljen. I pressemeddelelsen nedenfor kan se, hvem der fik støtte i 2019.

 

Pressemeddelelse:

BHJ-Fonden støtter genforeningsprojekter i Sønderjylland

11 projekter i den syd- og sønderjyske region er blandt de heldige, og de modtager i alt 750.000 kroner i støtte fra BHJ-Fonden. Pengene går til projekter, der i 2020 fejrer 100-året for den sønderjyske genforening med resten af Danmark, heriblandt Grænseforeningen Ungdom.

– I BHJ-Fonden lægger vi vægt på at støtte innovative ildsjæle, og det har været en fornøjelse, at læse alle de ansøgninger, vi har fået i forbindelse med uddelingen af genforeningspuljen. Vi udvalgte 11 projekter, som alle viser stort initiativ og sætter fokus 2020-jubilæet på hver deres måde, fortæller Peder Damgaard, formand for bestyrelsen i BHJ-Fonden.

Når fejringen af genforeningen i 1920 begynder næste år, er der mange rundt om i landet, der er i gang med at stable en masse spændende projekter på benene. Det er netop sådan nogle projekter BHJ-Fonden støtter med det ekstraordinære tilskud fra deres genforeningspulje. Pengene går til projekter, hvor man med afsæt i genforeningen laver aktiviteter eller tiltag, der ser fremad og har fokus på fremtiden.

– Da vi kiggede på ansøgningerne, lagde vi vægt på den rolle, projekterne spiller for Syd- og Sønderjylland eller lokalområdet fremadrettet. Det er tiltag, der bygger på utraditionelle og nytænkende ideer, men også aktiviteter hvor børn og unge bliver inddraget, eller hvor man fejrer det gode samarbejde på tværs af grænserne. Det er også tilfældet med Grænseforeningen Ungdoms Ungdomstopmøde 2020, siger Peder Damgaard.

Med ungdommen på tværs af grænser

Et af projekterne, der får støtte og skaber glæde i både Danmark og Tyskland, er Grænseforeningen Ungdom. De modtager 250.000 kroner, og de har en helt særlig idé til, hvordan pengene skal bruges. Grænseforeningen Ungdom laver nemlig et Ungdomstopmøde i 2020, hvor de stiller skarpt på grænselandet. Det bliver et intensivt arrangement, hvor 80 unge fra både tyske og danske ungdomspartier bruger fire dage på at diskutere på det fremtidige dansk/tyske samarbejde og politik.

– Vi er heldige at få støtte fra blandt andet BHJ-Fonden. Midlerne giver os en helt speciel mulighed for at lave et ambitiøst tiltag, hvor vi involverer ungdomspolitikere og samtidig gør genforeningsjubilæet tilgængelig for unge. Arrangementet foregår på tværs af grænsen, så det er også en mulighed for at knytte bånd mellem tyske og danske unge, hvor vi skaber dialog om kulturforskelle og lærer noget om hinanden og forholdene i begge lande, fortæller Max Kahrmann, der er formand for Grænseforeningen Ungdom.

Projektet hylder det gode grænsenaboskab mellem Danmark og Tyskland, hvor de unge i foråret 2020 blandet andet besøger Berlin, Kiel og København.

– Det er dejligt at vide, at den støtte, vi kan give med penge fra BHJ-Fondens genforeningspulje, gør en forskel for de forskellige initiativer og projekter, som for eksempel Grænseforeningen Ungdom – men i lige så høj grad, at projekterne kan skabe glæde for mennesker rundt om i hele regionen, siger Peder Damgaard.

BHJ-Fonden uddeler tre gange om året støtte til projekter og initiativer med humanitære, kulturelle og almennyttige formål – det er især aktiviteter, der har en tilknytning til det sønderjyske område og styrker udviklingen i Sønderjylland. Er man selv involveret i et spændende projekt, der lever op til fondens formål, er det i år stadig muligt at søge om tilskud. Næste ansøgningsfrist er ultimo december 2019.

 

FAKTA:

Projekter støttet af BHJ Fondens genforeningspulje:

BHJ-Fonden har uddelt i alt 750.000 kroner til 11 projekter:

 • Sønderborg Ungdomsskole med 75.000 kroner
 • Kulturaftale Sønderjylland-Schleswig med 75.000 kroner
 • DGI Sønderjylland med 231.000 kroner
 • Tønder Gymnasium med 80.000 kroner
 • Grænseforeningen ungdom med 250.000 kroner
 • Bund Deutscher Nordschleswiger med 75.000 kroner
 • Stensballe Lokalhistoriske Arkiv med 15.000 kroner
 • Sønderjysk forsøgsscene med 29.000 kroner
 • Kollund Roklub med 20.000 kroner
 • Urnehovedselskabet, Bolderslev med 30.000 kroner
 • Historiecenter Dybbøl Banke med 25.000 kroner

2015

Børns trivsel

I 2015 var Børns trivsel BHJ-Fondens indsatsområde, hvor vi uddelte 750.000 kroner til forskellige projekter og initiativer indenfor netop området. I pressemeddelelsen nedenfor kan du se, hvilke projekter vi støttede.

 

Pressemeddelelse:

Fond uddeler 750.000 kr. for at give børn en bedre trivsel

Projekter i Sønderborg, Tønder, Esbjerg, Vejen, Haderslev, Nybøl og de københavnske bydele Sydhavnen og Husum/Tingbjerg får et ekstra løft med donationer fra den sønderjyske BHJ Fond.

En af Sønderjyllands store humanitære og kulturelle fonde, BHJ-Fonden, har netop fordelt trekvart million kroner til projekter, hvor det er børns trivsel, der er omdrejningspunktet. Blandt knap 70 ansøgninger fandt bestyrelsen frem til fire projekter, som spænder lige fra håndtering af børns stress til støtte til børn, som ønsker en aktiv hverdag og til uddannelse og udvikling af rolle-modeller i udsatte byområder.

-Vi er glade for det store antal ansøgninger, og udvælgelsesprocessen var meget vanskelig. Det vi til sidst lagde til grund for donationerne var, at projekterne havde et indhold, der på sigt kan være et foregangsbillede, og dermed komme ud til andre dele af landet. Når det er sagt, så falder det mig i øjnene, at mange af projekterne har et indhold, hvor det handler om at håndtere stress hos børn og unge, siger Anne Sofie Holm, der er medlem af fondsbestyrelsen.

COOL – fokus på kost, motion og trivsel

Den største enkeltdonation på 300.000 kr. gik til Change Of Our Life projektet i Sønderborg. Det handler om at få fat på de børn, der ligeså langsomt er ved at sive ud af fællesskabet, og dermed let kan få en usund tilværelse, som kan få en negativ afsmitning på deres videre tilværelse. Ved at inddrage børnene fra 6. til 9. klasse i et andet fællesskab, hvor det er sjovt og godt at være sammen, skabes en god trivsel. Det baner vejen for en positiv tilgang til kost, motion og generel trivsel.

Projektet er etableret i kommunale rammer, men det er BHJ-Fondens donation, der efter nytår, sikrer dets fortsatte virke. Flere kommuner har vist interesse for at kopiere projektet, hvor studerende fra Aalborg Universitet har dokumenteret, at COOL virker, og skaber gladere børn med et større socialt engagement.

Rollemodeller i udsatte byområder

Livsbanen.dk har modtaget 100.000 kr. til at uddanne og udvikle rollemodeller i udsatte københavnske byområder som Sydhavnen og Tingbjerg/Husum. Det er bydele, hvor 90 pct. af beboerne har en anden kultur end dansk. Målgruppen er drenge og piger i alderen fra 12 til 20 år. De skal ved deres fremtoning vise, at det er sejt at opføre sig ordentligt, og positivt tage del i det lokale samfunds aktiviteter. I uddannelsen hentes bl.a. assistance fra folketingsmedlemmer som Özlem Cekic og Yildis Akdogan, der allerede er kulturelle forbilleder. På nuværende tidspunkt er 11-12 unge inddraget i projektet, og den holdning de udviser, skal gerne brede sig som ringe i vandet.

Broen til en meningsfuld fritid

Broen Danmarks lokale afdelinger i Tønder, Sønderborg, Esbjerg, Haderslev og Vejen har samlet modtaget 200.000 kr. Donationen er efterfølgende blevet fordelt med baggrund i hvilke afdelinger, der har støttet flest børn i 2014. Det betød, at Broen Tønder modtog 94.000 kr. og de øvrige afdelinger mellem 6.000 kr. og 19.000 kr.

Broen støtter udsatte børn i alderen 6 til 17 år, så de på lige fod med andre børn har mulighed for at deltage idrætsaktiviteter. Støtten er bl.a. betaling af kontingenter, deltagelse på sportslejr og indkøb af udstyr. I Tønder har man støttet mindst 160 børn i 2015. Arbejdet har gjort, at afdelingen i dag er med i opløbet om at modtage Idrættens Pris på 100.000 kr.

Mindfulness i folkeskolen

Tre klassetrin på Nybøl skole mellem Aabenraa og Sønderborg skal medvirke i et pilotprojekt, hvor målet er at lære eleverne en metode, som kan bidrage med sunde tanker og vaner tidligt i livet. Det gøres ved at træne børnenes opmærksomhed på deres oplevelser. Herved lærer de at få en større selvbevidsthed og hvordan man kan styre egne impulser. Det kan bl.a. have betydning for stressniveauet. Metoden der ligger til grund for projektet er mindfulness, der er en form for social og følelsesmæssig læring. Projektet har modtaget 140.000 kr. fra BHJ-Fonden

For evt. yderligere information kontakt:

Medlem af BHJ Fondens bestyrelse Anne Sofie Holm 2060 4938

Vedr. COOL-projektet – Ole N. Rasmussen tlf. 8872 6552 / 2790 6552

Vedr. Livsbanen.dk – Ida Sloth Bonnevie tlf. 6767 8002

Vedr. Broen Tønder – Hanne Aaling Risager tlf. 5041 8228

Vedr. Mindfulness – Kari Bjerke tlf. 4030 1442

Lidt om BHJ Fonden

Stiftet i 1983 som en erhvervsdrivende fond, hvor hovedformålet var at understøtte de virksomheder, der tilhørte BHJ Holding A/S. Ved salget af BHJ-virksomheden i 2004 mistede fonden sit hovedformål, og de tre stiftere – Svend Beck, Peter Holm og Vagn Jacobsen – omdannede fonden til en almen fond, der støtter humanitære, kulturelle og almene formål.

BHJ-Fonden har gennem de senere år doneret adskillige millioner til sønderjyske formål. Blandt de største modtagere er Syddansk Universitet i Sønderborg og Sønderjyllands Symfoniorkester. Læger uden Grænser, Sønderborg Yachtklub, Frelsens Hær, Aabenraa Spejderhus, Nydambåden og Foreningen Grønlandske Børn er også blandt de mange, der har også modtaget store donationer.

Kontakt os

Har du spørgsmål til, hvem vi støtter, ansøgning af midler, frister og lignende, er du velkommen til at kontakte os.

E-mail: info@bhj-fonden.dk

BHJ Fonden

c/o Østerskovvej 12A, 6340 Kruså